De Participatieraad vergadert in 2019 in principe 12 keer. De meeste vergaderingen zijn openbaar.
Zij vinden in principe plaats op de derde donderdag van de maand, vangen aan om 19.30 uur en sluiten om ca. 21.30 uur.

Voor 2019 is besloten de vergaderingen te laten plaatsvinden in het Wijk- en Dienstencentrum Essesteijn, Elzendreef 10, 2272 EB Voorburg.

In juli en augustus zal de locatie elders zijn. Daarover wordt u op deze pagina geïnformeerd

De locatie is rolstoeltoegankelijk.

 

De agendapunten zullen vaak ongeveer een week voor de vergaderdatum vastgesteld zijn. Door op onderstaande data te klikken krijgt u daarin inzage.

 

De volgende vergaderdata zijn vastgesteld (datum, tijd- en locatiewijzigingen voorbehouden):

  

Sommige extra vergaderingen kunnen in besloten vorm plaatsvinden. Daarvan treft u hier geen vermelding aan.

Het vastgestelde verslag van deze vergaderingen treft u aan onder "Verslagen" in het menu ter linkerzijde.

Als u wilt weten wat er bij de Gemeenteraad op de agenda staat kunt u HIER even klikken.