De Participatieraad organiseert jaarlijks één of meer Innovatiebijeenkomsten over een belangwekkend thema. Het doel van de bijeenkomsten is enerzijds het uitwisselen van opvattingen, ideeën en standpunten en anderzijds een het werpen van een blik op nieuwe inzichten die kunnen leiden tot beleidsinnovatie.

In de loop der tijd hebben deze bijeenkomsten zich ontwikkeld tot "trefpunt", "marktplaats" of "arena" en zijn daarmee voor de Participatieraad een belangrijk instrument geworden om de achtergronden te schetsen van belangwekkende zienswijzen ten behoeve van urgente aandachtspunten.

In het menu ter linkerzijde kunt u hierover nadere informatie vinden.